Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
02.04.2018 19:35 - ЗА ТРИТЕ ИДЕАЛА - БРАТСТВО РАВЕНСТВО И СВОБОДА В ДНЕШНО ВРЕМЕ
Автор: ivankakirova Категория: Други   
Прочетен: 342 Коментари: 0 Гласове:
0 ЗА ТРИТЕ  ИДЕАЛА - БРАТСТВО  РАВЕНСТВО И СВОБОДА В ДНЕШНО ВРМЕ

“А животът на социалния организъм може да бъде обхванат само ако вникнем в неговото формиране с оглед на братството, равенството и свободата. Тогава ще разберем, че човешките взаимоотношения

в стопанския живот трябва да се опират на братството, което възниква в различните сдружения и асоциации. В системата на гражданското право, където имаме работа с чисто човешките отношения между една личност и друга трябва да градим върху идеята за равенството. А в духовната област, която е не по-малко самостоятелна в рамките на социалния организъм трябва да осъществяваме импулса на свободата. Само ако бъдат разгледани по този начин трите идеала показват своята реална стойност. Те не могат да бъдат реализирани в един хаотичен социален живот, а само в троичния здрав социален организъм.”

                                            Д-р Рудолф Щайнер

 

            През 1919 година, след преживяване на ужасите на Първата световна война д-р Щайнер написва една от най-важните книги както за онова време, така валидна още повече днес - “Същност на социалния въпрос”. Тогава тя е посрещната с огромно внимание от обществеността, от различни правителства. Вестник “Нойе  Цюрхер Цайтунг отбелязва: “Книгата заслужава жив интерес, защото предлага съвършено нови гледни точки за решаването на социалния въпрос, които са неуязвими за всякакъв род проверки и изпитания.”

            Видният антропософ Сергей Прокофиев /внук на композитора със същото име/ пише за д-р Рудолф Щайнер следното: “За първи път в историята на човечеството един Посветен от такава величина е работил публично между нас. Той правеше това като един Посветен, който базираше своето посвещение върху най-модерните сили на нашето време, или по-точно той беше човек, който можеше да изследва и описва Духовния свят със същата яснота и прецизност, както човек на науката описва природата.”

            През 1789 година по време на Френската революция бяха издигнати трите идеала на човечеството за социалното устройство: Братство, Равенство и Свобода. Те провъзгласяваха ново начало на справедливи  социални отношения. Но, и досега, повече от два века по-късно, тези идеали са неосъществени и изглеждат като  илюзии, утопични идеи.

             Следващото разглеждане ще се основава на разработката на д-р Рудолф Щайнер за троичното устройство на социалния организъм.

            За първи път д-р Щайнер разкрива изключително важното, познание за троичното устройство на човешкия организъм, обхващащо физическото и духовните тела. Тези части са: нервно-сетивна област – глава, ритмични системи с бял дроб, сърце и кръвообращение – гърди и двигателно-веществообменни системи – корем и крайници. Във всяка от тези области функционират предимствено определени системи. Разбира се те също така проникват и в другите части на организъма. Например преобладаващата в главата нервно-сетивна система прониква и действа и в останалите две части.

            По аналогия с троичното устройство на човешкия организъм д-р Р.Щайнер разработва и троичното устройство на социалния организъм, където действат трите идеала: Братство, Равенство и Свобода. Всяка от трите части на социалния организъм трябва да е самостоятелна, автономна, въпреки че те са свързани една с друга. Духовна област – религия, изкуство и наука; държавно-правова област – законодателна, юридическа и изпълнителна власт; икономическа /стопанска/ област – производство, пазар и потребление.

Само в духовната област е идеалът за Свободата, в икономическата -  идеалът за Братството  и в държавно-правовата – идеалът за Равенството. Във всяка от тези области трябва да се осъществява съответния идеал за да има здрав социален организъм.

            Какво е положението в социалния организъм  в днешно време? Един хаотичен нездрав социален живот и болен социален организъм. Икономическата област има превес над останалите две области. Изявена е властта на парите, личната материална изгода, а те не дават възможности за осъществяване на братство. В духовната област - голяма част от хората са атеисти, с материалистичен мироглед – за тях не съществува духовен свят. А това ограничава свободата на мисълта, която е най-важната за личността. В държавно-правовата област  - в законите се отразяват партийни програми, които не осигуряват равенство на всички, а на определена част от хората. Самата дума “партия” произхожда от “парт”, което означава част от цялото.

                                   Идеалът за свободата в духовната област

            Единствен човекът от всички духовни същества е дарен с лична свобода. Личността е свободна  преди всичко в мислите си. В чувствата и волята си човек не е напълно съзнателен и не напълно свободен.

            Как се изразява свободата на личността в духовния живот на обществото?

            Преди всичко трябва да има свобода на словото. Ние преживяхме вече тоталитарни и деспотични режими като фашизъм, комунизъм, където нямаше свобода на словото и желанието за свобода се заплащаше с масов терор и смърт на свободолюбивите.

Необходима е свобода на вероизповеданията. Вярата е личен избор на всеки човек, лична връзка с Бог, каквато и вяра да изповядва. Вярата в Бога не бива да се съединява с властта и държавното управление. Християнската вяра във времето на йезуитските ордени, които са властвали е била страшна и кървава за човечеството. Днес т.нар Ислямска държава води още по-страшни войни без граници, при които в атентати и терористични акции загиват хиляди невинни хора, включително и деца.

За да има свобода в духовната област на социалния организъм е необходимо познание за духовната същност на човека и Вселената. Такова познание дава духовната наука. Човек трябва да знае, че живее повече от един живот на Земята, че се преражда в различни епохи с една индивидуалност, но в различни личности, за да се развива, да се учи, да придобива  култура, да натрупва опит, да развива способности, умения, таланти, дарби. Тогава личността живее свободен, пълноценен духовен живот, защото  не е скована от страх от смъртта, когато завършва “единствения” живот.

Човек е и отговорен за постъпките си, за делата си, даже за мислите и думите си, защото изгражда в свобода своята Карма, съдба, която се проявява в следващ живот.

Трябва да се подчертае, че в християнството от първите векове след Мистерията на Голгота е съществувал духовния принцип за прераждане и Карма /съдба/ на човека. Той просто е премахнат на Пети Вселенски църковен събор  през 553 година  в Никея. Отново на  Осми Вселенски църковен събор през  869 година в Константинопол е премахнат принципът на триединството, според който човек има Дух, душа и тяло, като е въведен канонът – човек има тяло и душа с известни духовни качества.

 Така че днес, и да си дълбоко религиозен християнин, ако нямаш духовното познание, считаш че прераждане, Карма и духовна природа на човека не са част от същността на християнската вяра. А с това убеждение човек няма свобода в духовния си живот.      

            Идеалът за Равенството в държавно-правовата област

В тази област се изразяват чисто човешките взаимоотношения.

В тях са важни: справедливост при взаимното сътрудничество, солидарност, добронамереност един към друг, обединяване силите и действията за общи цели.

Всеки човек е индивидуалност със свободата, която има в мислите си. Но, хората имат различно ниво на интелект, способности и възможности. Личността не може да бъде индивидуалист, който се интересува само от себе си. Тя трябва да се съобразява с хората всред които живее и да не търси различията, а сътрудничество и разбирателство, толерантност и положително отношение към всеки човек, независимо какъв е той. Трябва да работим  с другите с дружелюбие, с разбиране, с интелект и мъдрост в обществения и  политически живот. Колкото и да си издигната и известна личност трябва да подтиснеш своят Аз  и да се съобразяваш, да си справедлив и към най-ниско поставения човек.

 Гражданското общество се състои от индивиди, които са осъзнали тази истина за равнопоставеност между хората. И това гражданско общество, състоящо се от осъзнати           личности иска да има справедливост за всички, независимо от социалното им положение, да са равни пред законите.

            В демократичното общество законите се създават в парламента, той има законодателната власт. Но народните представители в парламента са избрани в  различни партии, представляваща всяка една от тях отделни части на обществото. Законите не трябва да се създават според преобладаващи партийни програми, често представящи може би добри идеи, които обаче не се изпълняват. Не може да има справедливи закони за всички, ако се създават от хора с материалистичен мироглед, атеисти, които признават само материалната, физическа същност на човека, но не и неговото духовно устройство и неговите нужди.

             За да има справедливост за всички законите трябва да отразяват основните духовни принципи, валидни за всички хора: да се пише и говори само истина, действията да водят до добри дела, да се цени красивото, хармоничното. Това изисква създаване на закони справедливи за всеки човек. Свидетели сме на закони, чието приложение поставя например: в тежко, неравностойно положение пенсионерите у нас,  социално слабите, болните от рак и други тежко болни. Законите свързани с разпределението на държавния бюджет ощетяват здравеопазването, образованието, културата и пр.

            Трябва да има гражданско общество, което да излъчи като свои представители личности, които са духовни, дават всичко от себе си в полза на хората, от любов към хората, жертвоготовни, а не се борят за власт и  лични облаги. Този идеал за Равенство може да се осъществи когато избраните личности прилагат в живота това, което е казал Исус Христос: “Обичай най-много Бог и  другите хора като себе си”.

                        Идеалът за братство в икономиката

            В днешно време как се проявява идеалът за братството?  Хората се обединяват в сдружения и асоциации, където си сътрудничат имат общи цели. Създават се групи и организации от хора солидарни, със сходни убеждения и каузи. Например екологични организации, Червен кръст, фондации за подпомагане на инвалиди, за образование на даровити деца и пр.

            Но, братството в икономиката представлява преди всичко да дарява този, който има на тези, които нямат, които са в нищета и бедност. Днес има благотворителни организации, основани от богати хора за подпомагане на бедните и тежко болните. Да даряваш парични средства,  да разделяш това което имаш с другите, да жертваш нещо от себе си. И това трябва да се върши  с  любов – да служиш, да помагаш да проявяваш състрадание, даже жертвоготовност. Братството изисква солидарност, помощ на бедния, изпадналия в нищета човек, каквито днес има много и у нас и по света.

            Братство е да поемаш с любов част от тежестта на Кармата на даден човек, страдащ от тежко заболяване. Например хора, които не са длъжни, но  гледат тежко болни от спин, от рак, или  парализирани. Духовни са хората в сдруженията на “Лекари без граница”, които отиват да спасяват деца и тежко болни в африкански страни.

            Това са първите кълнове на Братството, на взаимопомощ от изключителни духовни личности. Идеалът на Братството между хората ще се развива все повече в бъдещите столетия с приемане на Христовия импулс за любов към цялото творение.

Как да разбираме Христовия импулс за любовта към хората?

За да се разбере Христовият импулс за хуманна любов е необходима не само вяра, религиозно чувство за ценностите  на християнството. Христовият импулс е служене с любов. Това е силата на любовта във всекидневно действие, в дела на служене не по задължение, а с радост, от любов. Това означава “Не Аз, а Христос в мен”, както казва апостол Павел. Да заличим личното си Его с Азът на Христос, който е служене на другите в дела от любов всеки ден,  без да се търси отплата за това. Духовно издигнатите хора ги свързва в Братство не роднински връзки, а Христовият идеал на общочовешката любов. Тогава човек се  чувства удовлетворен, изпълнен с ентусиазъм, радост, жизнена сила и оптимизъм.

Но, това може да стане, ако човек е духовен, запознат с духовно познание с ценностите на Християнството, които прилага на дело, в живота. Христовият импулс е за цялото човечество, а не само за християните.

Апостол Павел в послание към коринтяните подчертава, че за създаване на хармонична братска общност хората трябва да се допълват с различните си дарби и способности, както отделните части на тялото взаимно се допълват и не могат една без друга, а всички заедно изграждат единното тяло и функционират задружно. И ако една част страда, страдат всички останали. Той говори за силата, която може да се прояви както в отделния човек, така и в общността, понеже тя обединява всички членове на общността с Христовата сила на Любовта.

Апостол Павел в посланието до коринтяните казва: “Защото на един се дава чрез Духа да говори с мъдрост, а на другиго да говори със знание чрез същия Дух. . . а пък на друг изцелителни дарби. . . на друг да говори разни езици…” И всеки един член на една хармонична общност със своята дарба и способности е съставка на  едно цяло проникнато от Духа, от Христос. Апостол Павел  говори за  Христовата сила, която свързва отделните човешки същества в една човешка общност. Павел е основната личност, която за първи път разгласява Христовия  импулс за любовта по целия свят.

“И ако имам пророческа дарба, и зная всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вяра, щото и планини да премествам, а нямам  любов нищо не съм” – от Първо послание към коринтяните гл.15,ст1.

Д-р Рудолф Щайнер пише за прилагането на трите идеала на човечеството – Братство, Равенство и Свобода, с които социалният живот би бил здрав , хармонично функциониращ организъм и в трите си части: икономика, държавно-правова област и духовна сфера следното: “Решаването на социалните проблеми зависи от степента на приемане на Христовия импулс.”

                                              

                                               Доц. д-р Иванка Кирова, к.м.н.

 

 

 

           

                       

                       

           

            
Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: ivankakirova
Категория: Други
Прочетен: 452312
Постинги: 526
Коментари: 77
Гласове: 323
Календар
«  Април, 2021  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930